Redovitim članom društva može postati liječnik iz zemlje i inozemstva koji je ujedno i član krovne udruge – Hrvatskoga liječničkog zbora.

Visina godišnje članarine Hrvatskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu (HDPGHP) je 13.5€. Članarina se može se uplatiti na žiro račun HDPGHP za određenu godinu:

HDPGHP pri HLZ

SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR7423600001101214818

Poziv na broj 268123