Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Hrvatsko društvo za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Vinogradska cesta 29, 10000 ZAGREB
OIB: 84924656517
Tel: +385 (01) 3787 111
Fax:+385 (01) 3768 269

Predsjednica Društva:
izv.prof.dr.sc. Orjena Žaja, dr.med.

Dopredsjednik Društva:
prof.dr.sc Goran Palčevski, dr. med.

Tajnica Društva:
Ranka Despot, dr.med.

Rizničarka Društva:
Barbara Perše, dr.med.