PREPORUKE ZA PREHRANU ZDRAVE DOJENČADI HRVATSKOG DRUŠTVA ZA PEDIJATRIjsku GASTROENTEROLOGIJU, HEPATOLOGIJU I PREHRANU HLZ-a

U prilogu je letak s preporukama za prehranu zdrave dojenčadi.

Preporuke se temelje na Preporukama Hrvatskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu HLZ-a tiskanim u Pediatria Croatica 2010 godine, te na temelju smjernica Europskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju i prehranu (ESPGHAN), tiskane u JPGN-u 2017 godine.

Sažete su u 10 lako razumljivih točaka, a slijede suvremene znanstvene spoznaje o prehrani zdrave dojenčadi.

(Reference: Kolaček S, i sur. Preporuke za prehranu zdrave dojenčadi: stavovi Hrvatskog društva za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu. Paediatr Croat 2010;54:53-56;
Fewtrell M, i sur. Complementary Feeding: A Position Paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. JPGN 2017;64: 119–132.) 

PREPORUKE ZA PREHRANU ZDRAVE DOJENČADI HDPGHP- SAŽETAK- LETAK ZA RODITELJE