Ovaj vodič je sažetak najnovijih preporuka za optimalnu profilaksu i liječenje reaktivacije hepatitis B virusne infekcije u djece koja su na imunosupresivnoj, citotoksičnoj ili biološkoj terapiji te djece sa stečenim imunodeficijencijama.¹  Cjepivo protiv HBV-a je najučinkovitiji način sprečavanja HBV infekcije.

Prevencija i liječenje HBV reaktivacije (1)